تا حالا به تلفظ حروف در نماز ها تون توجه کردید!

چندتا غلط دارید!

در نمازتون به خدا چی می گید؟؟!!

نماز ما کدام است!