دوستی که عاشقانه دوستش می دارم.

 

سلام محمد رضا جان.ای دوست همراه  

ای جان عاشق،مهربان

دلتنگت شده ام

عجیب سخت

امروز سی ویک شهریور به یاد تو می نویسم.

می نویسم که با رفتن دوستانی همچون تو چقدر تنهایم ؛در این میان گرگ صفتان,که بسیاریشان مصداق لا یفقهون ولا یتفکرونند.

دلتنگ نوایت شدم.آنصدای عاشقانه ای که زمزمه جانت بود برای لقاء که مرا عجیب به وجد می آورد وپرها یم پر پرواز طلب می کنند از جانم.

آری باید رفت.

باید آمد.

نزدیک است.

در حرکتم.

 

به یاد شهید محمد رضا تورجی زاده 

 زمزمه ای از یار شهیدمان        دانلود کنید             ادامه دارد... .