سلام.

دعا کنید.

دیشب دوباره به یادگار فاو حمله شد.

حالش بد شد الان بیمارستانه. دعا کنید.

"ادامه خاطرات"

به خاطر شمیایی  همون روزای اول ما رو برگردوندن پشت جبهه.

از ناحیه ریه وچشم شیمیایی شده بودم.

بردنم بیمارستان صحرایی ومداوای سرپایی.

خوب شدم.البته همون موقع .

وقتی اومدم خونه خیلی تحویلم گرفتن.

آخه خونه خبر رسیده بود که چشمام رو از دست دادم.

دیگه جبهه روزیم نشد.

اما رزمنده باقی موندم وهستم.

"ادامه دارد"

برچسب ها : جانباز  ,