ز آه سینه سوزان ترانه می سازم                         چو نی ز مایه جان این فسانه می سازم

به غمگساری یاران چو شمع می سوزم                        برای   اشک   دمادم   بهانه می سازم

پر نسیم به خوناب اشک می شویم                                   پیامی از دل خونین روانه می سازم

نمی کنم دل از این عرصه شقایق فام                                کنار لاله رخان   آشیانه می سازم

در آستان به خون خفتگان وادی عشق                              برون ز عالم اسباب ، خانه می سازم

چو شمع بر سر هر کشته می گذارم جان                      ز یک شراره هزاران زبانه می سازم

زه پاره های دل من شلمچه رنگین است                      سخن چو بلبل از آن عاشقانه می سازم

 

حضرت امام خامنه ای

سلام دارم می رم راهیان نور"جنوب" برام دعا کنید این بار آخرین باری باشه که با این خواسته می روم.

این بار صد در صد قطع امید کرده بودم که زنگ زدن گفتن برم.

گمان کنم این بار آخرین باره.

به یاد همتون هستم.

دعام کنید باخبر خوب وخیر برگردم.

امشب شب شهادت اقا امام رضاست.یاد من باشید.

شهادت اقا رو به همتون تسلیت می گم.

 

برچسب ها : راهیان نور  ,