سفارش تبلیغ

براساس خاطرات واقعی از مادر شهید یعقوب عرب عامری

دم غروب با هم نشسته بودیم که گفت: « ننه دوست داری بری مکه؟ »

گفتم :آره ننه ،چرا که نه ،چی بهتر از زیارت خونه خدا!

گفت : « می خوام برم اسمت رو بنویسم وسه زیارت خونه خدا. »

گفتم : نه عزیزدلم،الان مکه من تو داداشتین،شما دوتا رو سروسامون بدم اگه عمری بود بعدش می رم زیارت خونه خدا.

چند روز بعد می ره برای ثبت نام ،اونجا ازش می پرسن چرا بزرگترت نیامده؟

جواب داده بود پدرم عمرش رو داده به شما وبرادرم هم رفته جبهه.

بالاخره اسم رو می نویسه.

آمد خونه وگفت:« ننه بلاخره اسمت رو نوشتم وسه مکه. »

پرسیدم :با کدوم پول؟

گفت: «یکی ضمانت کرد. »

منم رفتم از بانک پول گرفتم وبردم دادم.

اسم من ووسه حج نوشت خودش زوتر رفت به حجش رسید.

               وشهداء چه خوب وپاک راه زیارت را پیمودند.

                                         وشهداء چه نیکو طواف کردند.

                                                           وقبول شدند.
      

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز باقی مانده دیروزاست وفردا باقی مانده امروز، دیروز انسانهایی از جنس ما برای ما رفتند وامروز نوبت ماست. ما بسیجیان این ملت وکشوریم. بسیجی امروز باید نه تنها یک رزمنده باشد بلکه باید کسی باشد که ارزش بسیج وبسیجی بودن را بالا ببرد.

بسیجیان امروز باید هرکدامشان یک سردار در عرصه زندگی باشند.بسیجیان امروز باید همانند گلبول های سفید یک بدن باشند، باید تک تک بسیجیان امروز بتوانند همانندیک گلبول سفید در شرایط وموقعیت های مختلف عمل کنند.

بسیج امروز قدرت این را دارد که اگر یک صدا ومتحد بگوید ،مرگ بر اسرائیل،براثر موج صدای صادره از این خیل عظیم اسرائیل نابود خواهد شد.

ای بسیجیان امروز ما مقصریم،آری ما،ماییم که نخواسته ایم،امروز تمام فکر ما شده یاد گرفتن فنون نظامی ،در سیاست فعال نیستیم چون اگر فعال بودیم جامعه طبق سیاست بسیج حرکت می کرد.

اگر ما خودمان را نشناسیم،اگر ما شهداء را نشناسیم،شهدایی که یک نسل با ما فاصله دارند وحتی بعضی از آنها هنوز درمیان مایند ،چگونه می توانیم امام زمانمان را بشناسیم.

امروز یکی از بهترین راه هابرای شناخت حضرت مهدی (عج) شناخت همین شهداست،شهدایی که مامی دانیم زنده اند اما شاید این را هنوز خوب باور نکرده ایم شاید به خاطر همین باور هاست که ما زیاد به راه آنها معتقد نیستم ،شاید ما راه آنهارا نمی شناسیم .

بسیجی خودش می گوید وخودش به عرصه ظهور می رساند .

مابسیجی هستیم ،مااگر بر زمین متحد پای بکوبیم ،زمین به زیر پای ما به لرزه خواهد درآمد .

ما آنقدر قدرت داریم که اگر به عرصه ظهور بگذاریم فرهنگ کشور خودمان که سهل است ،فرهنگ جهان اسلام را هم می توانیم مورد تاثیر قرار دهیم.

 

 
      
+ سلام.به همه ی دوستان.نمایش تمام نمای توحید در تالار کربلا.!امام حسین علیه السلام خدارا به نمایش گذاشت تمام ایات قرآن را. لایفقهون ها لا یشکرون ها

+ انتظار احساس نیاز به وجود عینی وحقیقی وعملی اسلام ناب محمدی است...